Имате нужда от помощ?
 1. Информация за услугата
  • Какво е е-Фактура?

   Това е Вашата Вашата месечна фактура, която може да получите в електронен вид (PDF файлов формат).
   Вашата електронна месечна фактура е подписана с електронен подпис и има същата тежест както и хартиената фактура.

  • Какво е е-Фактура на e-mail?

   Това е услуга, която позволява да получавате Вашата оригинална, електронно подписана месечна фактура на посочен от Вас e-mail адрес.

  • Какви предимства има услугата e-Фактура на e-mail?

   Получавате месечната си фактура много по-бързо - до няколко дни от отчетната ви дата. Документът е винаги на Ваше разположение от всяко устройство, от което отваряте електронната си поща.
   Получавате оригинална, електронно подписана месечна фактура, която може да бъде използвана за всички счетоводни операции.
   Получавате месечните си фактури само в електронен вариант. Спестявате хартията и се присъединявате към общите ни усилия за опазване природните ресурси на България.

  • Какво съдържа Вашата VIVACOM сметка?

   Вижте подробно във видеото тук.

 2. Регистрация
  • Какво е нужно, за да се регистрирам за услугата?

   За да се регистрирате за e-Фактура по е-mail, вземете последната си хартиената месечна фактура и сканирайте с мобилен телефон или таблет QR кода, отпечатан в документа. На мобилното Ви устройство ще се зареди vivabill.bg, където бързо и лесно можете да направите своята регистрация за услугата.
   Другият вариант е да заредите директно vivabill.bg в интернет браузера на Вашето устройство и оттам да изберете опцията за регистрация. В този случай ще трябва допълнително към личните си данни да изберете какъв тип клиент сте (частен или бизнес), както и да въведете активационния код изписан на първа страница на Вашата фактура.
   Допълнително, ако сте частен клиент е важно да предоставите валиден e-mail адрес, до който имате регулярен достъп, както и последните 4 цифри на Вашият ЕГН. За да може регистрацията да е успешна трябва Вие да сте титуляр на услугите, за които извършвате регистрацията.
   Ако сте бизнес клиент е важно да въведете валиден e-mail адрес, до който имате регулярен достъп, както и Вашият клиентски код. Клиентският код е изписан във Вашия договор или може да го научите чрез обаждане към (087) 121.

  • Как да активирам е-Фактура на e-mail след като се регистрирам?

   След като се регистрирате успешно, може да изберете за кои Ваши клиентски номера да активирате услугата. По подразбиране системата ще настрои услугата да бъде активирана за всички Ваши клиентски номера. По Ваша преценка, може да промените настройката преди да потвърдите.

  • Мога ли да получавам различните си сметки на различни e-mail адреси?

   Да. За всеки клиентски номер, можете да зададете различен е-mail адрес за получаване на е-Фактура.

 3. Вход и управление на профила
  • Как мога да вляза в профила си след като имам успешна регистрация?

   За да влезете в профила си, въведете е-mail адреса, с който сте се регистрирали и последните четири цифри на ЕГН на титуляра на услугата, ако сте частен клиент или клиентски код, ако сте бизнес клиент.

  • Какви промени мога да извършвам чрез моя профил?

   Вие можете да:

   • активирате или деактивирате услугата e-Фактура на e-mail за всеки Ваш клиентски номер. Можете да го направите еднократно за отчетен период;
   • променяте регистрационния си е-mail за vivabill.bg;
   • променяте е-mail адресите за получаване на е-Фактура за всеки Ваш клиентски номер;
   • проверявате какъв e типът фактура (хартиена, електронна) за всеки клиентски номер, както и отчетните им дати.